کد مطلب: 26504
تاریخ انتشار : 1396-02-19 09:19
مادیواری دور دزدان بیت المال وچپاولگر خواهیم کشید تا به حق مردم تجاوز نکنند.

به گزارش ايلام بيدار ، مادیواری دور دزدان بیت المال وچپاولگر خواهیم کشید تا به حق مردم تجاوز نکنند.

ما دیوار دور کسانی خواهیم کشید که صدتا صدتا کانتینر کالای قاچاق بامجوز گمرگی که در سیطره خودشان است وارد کشور می نمایند.

ما دیوار دور کسانی خواهیم کشید که زمینه ی ورود داعش به کشور برای انفجار وترور ایجاد می نمایند.

ما دیوار دور کسانی خواهیم کشید که عزت واعتبار ملت رابه بیگانگان فروختند .

ما دیوار دور کسانی خواهیم کشید که ملت را در تنگناهای اقتصادی ومعیشت قرار داده اند .

ما دیوار دور کسانی خواهیم کشید که کاخها وثروت های باد آورده هزار میلیاردی دارند .

ما دیوار دور کسانی خواهیم کشید که استخر اختصاصی آنان به اندازه بودجه سه استان محروم است .

ما دیوار دور کسانی خواهیم کشید که به دشمن لبخند وبه دوستاران اسلام وانقلاب با خشنونت برخورد می نمایند .

ما دیوار دور منورالفکرهای غربزده ولیبرال مسلک که کشور را میخواهند با مکتب سکولاریسم اداره نمایند خواهیم کشید.

وما دور کسانی که بخواهند آرمانهای امام ومنویات رهبری که همان اهتمام در جهت ارتقاء سطح دانش مادی ومعنوی مردم رامحدود نمایند خواهیم کشید .

تا استخوان های آنان‌ پوسیده شود.

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب