ایلام بیدار18:01 - 1402/08/28
ببینید؛

پرستاران ستاره‌های سلامت در زمین هستند

پرستاران از از عشق و علاقه خود نسبت به شغلشان و از مشکلاتی که در دوران کرونا برای این قشر از جامعه اتفاق افتاد می‌گویند.

به گزارش ایلام بیدار، به مناسبت روز پرستار به سراغ این قشر ازخودگذشته رفتیم، و از عشق و علاقه خود نسبت به شغلشان و از مشکلاتی که در دوران کرونا برای این قشر از جامعه اتفاق افتاد، گفتند. بزرگ‌ترین و باارزش‌ترین پاداش ما سلامتی و حال خوب بیماران است.