ایلام بیدار00:15 - 1402/08/25
فرمانده سپاه ناحیه ایلام:

250 نفر دانش‌آموز دختر به اردوی راهیان‌نور اعزام شدند

فرمانده سپاه ناحیه ایلام گفت: ۲۵۰ نفر از دانش‌آموزان دختر مدارس ایلام به اردوی راهیان‌نور اعزام شدند.

هدایت سلیمانیان فرمانده سپاه ناحیه ایلام در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: در دومین مرحله از اردوی راهیان‌نور بیش از ۲۵۰ نفر از دانش‌آموزان دختر مدارس ایلام به مناطق عملیاتی استان اعزام شدند.