ایلام بیدار00:30 - 1403/04/20
صنایع‌دستی ایلام را بشناسیم؛

«چیت‌بافی» هنری به قدمت تاریخ در ایلام

هنر «چیت‌بافی» یکی از صنایع‌دستی مردم ایلام است که دیرباز مورد استفاده قرار گرفته و امروزه هم در تزیین و زیباسازی مکان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، هنر «چیت‌بافی» یکی از صنایع‌دستی مردم ایلام است که دیرباز مورد استفاده قرار گرفته و امروزه هم در تزیین و زیباسازی مکان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.