ایلام بیدار12:30 - 1401/04/07

ما ارزشی برای این آمار قائل نیستیم

به گزارش ایلام بیدار ، محمود کریمی بیرانوند، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‏ طی توییتی نوشت: Neet به "شخصی که شاغل نیست و به دنبال آموزش های مهارتی و تحصیلاتی هم نیست" گفته میشود. در ایران حدود ۷۳درصد از جمعیت نیتها را زنان، مخصوصا زنان خانه دار تشکیل میدهند.

واقعا زنان خانه دار بیکار محسوب میشوند یا ارزش افزوده ای برای اقتصاد ندارند؟

"ما ارزشی برای این آمار قائل نیستیم"

ما ارزشی برای این آمار قائل نیستیم

 

  •  
  •  

  •