ایلام بیدار10:27 - 1401/04/07

بزرگترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران مربوط به کدام دولت است؟

کاربر توییتری نوشت: ‏در دوران طلایی اقتصادی بزرگترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران رقم خورد

به گزارش ایلام بیدار ، کاربر توییتری نوشت: ‏در دوران طلایی اقتصادی بزرگترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران رقم خورد

قبلی برا رضا پالونی بود.

بزرگترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران مربوط به کدام دولت است؟

 

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.