ایلام بیدار15:45 - 1401/02/09
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام در گفتگوی اختصاصی با ایلام بیدار:

جریان مقاومت به برکت خون شهیدسلیمانی سرزنده تر از همیشه است/ فروپاشی اسرائیل قطعی است

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام در گفتگوی اختصاصی با ایلام بیدار گفت: جریان مقاومت به برکت خون شهیدسلیمانی سرزنده تر از همیشه است.

به گزارش ایلام بیدار ، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام در گفتگوی اختصاصی با ایلام بیدار گفت: جریان مقاومت به برکت خون شهیدسلیمانی سرزنده تر از همیشه است.