ایلام بیدار12:01 - 1400/09/02
اختصاصی؛

گزارش ویدئویی از آماده سازی محل برگزاری کنگره 3000 شهید استان ایلام

این روزها؛ ایلام در تکاپوی برگزاری کنگره ملی سرداران و 3000 شهید استان است.

 

 

انتهای پیام/ک