ایلام بیدار18:13 - 1400/08/29

مسابقه اي با بالاترين سطح هيجان!

مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری کشور در رشته تریال با حضور ۵۰ ورزشکار از سراسر کشور در محوطه آبشار گنجنامه همدان برگزار شد.

به گزارش ایلام بیدار ،