ایلام بیدار13:43 - 1391/10/27

حواسمان باشد، فتنه، آماده پذیرفتن مردودی است

تردیدی نیست که فریب خوردگان جریان فتنه بدلیل تاثیر پذیری از شرایط غبار آلود بوجود آمده ،در پازل طراحی شده توسط دشمن قرار گرفته و با اقدامات خود لبخند را بر لبان بدخواهان جبهه باطل نشانده اند.

 

هر فتنه از این رو که شرایط سیاسی و فرهنگی را در جامعه غبار آلود نموده و با سوء استفاده از فضای روانی بوجود آمده درصدد یارگیری از نیروهای خودی بر می آید,فی نفسه یک تهدید جدی به حساب می آید.اما این برداشت،همه ماجرا نیست.

ریشه لغوی کلمه «فـتـنـه»، مـصـدر عـربـى از مـاده فـَتـَن اسـت و در لغـت به معناى «در آتش انداختن» و «گـداخـتـن سـیـم و زر»جـهـت آزمـایـش و جـدا سـاخـتـن مـواد خـالص آن از نـاخـالصى هاست.از این رو فتنه میتواند شاخصه ای برای تشخیص ناخالصی در ایمان و اعتقادات افراد یک جامعه به شمار رفته و به بیان واضح تر "عیار"همراهی آنان با نظام اسلامی را مورد سنجش قرار دهد.

با این نگاه میتوان هر فتنه را به عنوان مجموعه ای از تهدید و فرصت تلقی کرد که با وجود آسیب های فراوانی که به همراه دارد,فرصتی طلائی برای همه آحاد جامعه فراهم می کند که به واسطه آن عیار ایمان خود را بالا ببرند.نیروهای خودی با مشاهده طرح های دشمن ،راسخ تر شده و در واقع یک دوره آمادگی دفاعی با موضوع دشمن شناسی پیشرفته را در قالب یک کارگاه عملی می گذرانند و عدد عیار خود را افزایش میدهند.

از سوئی دیگر جریان فتنه برای مردودین و فریب خوردگان نیز حاوی پیامهای مهمی است که میتواند به مثابه یک کلاس باز آموزی ،آموخته های آنان را مورد بازبینی قرار داده و فرصتی دوباره برای حضور توام با بصیرت آنان در فضای سیاسی اجتماعی جامعه مهیا سازد.

تردیدی نیست که فریب خوردگان جریان فتنه بدلیل تاثیر پذیری از شرایط غبار آلود بوجود آمده ،در پازل طراحی شده توسط دشمن قرار گرفته و با اقدامات خود لبخند را بر لبان بدخواهان جبهه باطل نشانده اند.اما تشخیص دشمن اصلی پس از فرونشستن غبارها و توبه و بازگشت به جبهه حق حداقل انتظاری است که میتوان از مردودین در آزمون فتنه داشت.

حوادث پس از انتخابات سال 1388 که از آن به "فتنه 88" تعبیر شد در حقیقت سنگ محکی جدی برای تشخیص بصیرت در کشورمان بود.فتنه ای که اوج دشمنی سران نظام سلطه در مواجهه با اراده ملت قهرمان ایران را بر همگان ثابت کرد.این حوادث ثابت نمود غرب برای مقابله با فرهنگ انقلاب اسلامی -که به سرعت در حال تسری به دیگر کشورهاست-از هیچ تلاشی فروگذار ننموده و با بسیج تمامی امکانات رسانه ای خود درصدد اثرگذاری بر اذهان جامعه و بخصوص خواص برخواهد آمد

از این رو دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از فتنه 88 بعنوان یک تهدید جدی برای حاکمیت انقلاب اسلامی نگریسته و در این راه با تمام وجود به میدان آمده بودند.اما این تهدید به برکت روشنگری های رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خنثی و در نگاه واقع بینانه تر به یک فرصت برای نظام تبدیل شد.فرصتی که به واسطه آن در کنار ریزش هائی که در جبهه خودی صورت گرفت,رویش های بزرگی به منصه ظهور رسید که بی تردید برآیند این ریزش و رویش به طرز چشمگیری به نفع جمهوری اسلامی ایران رقم خورد

لذا همانگونه که قرن بیستم به سبب رهبری امام راحل در ایجاد جمهوری اسلامی ایران قرن"امام خمینی" نام داشت، بی شک قرن حاضر را به سبب رهبری هوشمندانه انقلاب اسلامی و قرار دادن آن در مسیر پیشرفت و توسعه بایدقرن"امام خامنه ای" نام نهاد.رهبری که معیار و شاخصه بصیرت در جامعه ماست و در جریان فتنه 88 یک تنه به مبارزه جریانی رفت که کمر به فروپاشی نظام اسلامی بسته بود.این رهبر فرزانه در جریان حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، نه تنها اهداف و برنامه های دشمن را برای آحاد جامعه تشریح میکرد،بلکه همواره تلنگر به مردودین فتنه برای بازگشت به مسیر حق و حقیقت را از نظر تیزبین خود دور نمی داشت.

تکیه رهبر معظم انقلاب بربرنامه ریزی دشمن برای اجرای این فتنه و در راس بودن "آمریکا و اسرائیل" به عنوان سران آن و تاکید معظم له به دوکاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم و طرفدارانشان مبنی بر پرهیز از "شاد کردن دشمنان"، رهنمودهای خیرخواهانه و پدرانه ای بود که میتوانست در همان ابتدا از ضایع شدن مجاهدت های قبلی این افراد جلوگیری نماید.

اما صد حیف که این دو فرد که اتفاقا در حساس ترین شرایط همراه نظام و انقلاب بودند در چشم بر هم زدنی تحت تاثیر فضای مسموم طراحی شده توسط دشمن قرار گرفته و پای در راهی نهادند که پیش از این توسط بدخواهان نظام نقشه برداری شده بود.افسوس که اطلاعات غلط و کدهای نادرست طرفداران مغرض این دو کاندیدا چنان پنبه ای در گوششان قرارداد که نصایح داعیانه رهبر معظم انقلاب و سوت وکف های دشمنان انقلاب نسبت به اظهارتشان را نشنیدند

این دوستان ناباب در کنار سران و سردمداران اصلی فتنه یعنی آمریکا و اسرائیل با رئیس مجلسی که در دوران مجلس ششم، جانانه در دفاع از حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب ایستاد چنان کردند که دشمن میخواست.اما اکنون شرایط حاکم بر کشور از سه جنبه با روزهای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری متفاوت است:

اولا:فضای غبارآلود موجود در آن دوره زمانی از میان رفته و حقایق آشکار گردیده است.همگان دریافته اند این موج از چه منبعی تولید شده و چه کسانی در این شرایط به موج سواری پرداخته اند.رهبر فرزانه انقلاب نیز به در این فاصله از مقاصددشمنان انقلاب در طراحی این فتنه پرده برداشته و در حقیقت بصیرت عمومی را در جامعه افزایش داده اند.

ثانیا:امریکا و اسرائیل که در اتاقهای فکر خود برای لحظه به لحظه این توطئه شوم برنامه ریزی کرده و با امیدواری تمام به تحقق آرزوی خود می نگریستند ناگزیر به اعتراف شده و در خلال اعلام مواضع خود از تلاشهای مرموزانه ای سخن راندند که در ظاهردفاع از دموکراسی به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود.اکنون هر ناظر بیطرفی تائید میکند که آمریکا و اسرائیل هیچگاه دلسوز تحقق عنصر جمهوریت در انقلاب اسلامی نبوده و نیتی جز سیطره همه جانبه بر کشورمان ندارند.

ثانیا:دوستان مغرض و ناآگاه که با ارائه اطلاعا، آمار و ارقام دروغین و تحلیل های غلط آب در آسیاب بیگانگان ریخته و در واقع با حمایت اربابان خارجی خود در غبارآلود شدن فضا و پیچیده شدن ابعاد فتنه نقشی اساسی بر عهده داشتند،اکنون به دامان اربابان خود پناه برده و مزد خوش خدمتی خود را بصورت حقوق ماهیانه مادام العمر دریافت میکنند.دوستان خائنی که حالا "پاریس" را بهعنوان وطن خود معرفی میکنند.

جمیع شرایط فوق میتواند تهدید فتنه 88 را برای مردودین فتنه نیز به فرصت تبدیل نماید.فرصت بزرگی برای شناسائی دوست و دشمن و تشخیص سره از ناسره.فرصتی طلائی که با مشاهده ابعاد گوناگون فتنه دو کاندیدای انتخابات دهم را به این نتیجه می رساند که با تاثیر پذیری بی مورد از عملیات روانی دشمن و عاملین آن,سوابق و خدمات قبلی خود را به چشم بر هم زدنی بر باد داده و در دادگاه وجدان عمومی به"حذف از حافظه ملت" محکوم شده اند.

ای کاش اکنون مردودین فتنه که زمانی با عملکرد خود لبخند رضایت را بر چهره شوم دشمن نشاندند, این کلام گوهر بار امام راحل را با جان و دل لمس میکردند که:

"هرگاه دیدید دشمنان از شما تعریف می کنند بدانید که در خط اسلام نیستید و در شما غش و مشکل وجود دارد"

اما ملت قهرمان ایران و در راس آنان رهبری اندیشمند و فرزانه که دغدغه ای جز "جذب حداکثری و دفع حداقلی" و اتحاد در برابر دشمنان خارجی در سر ندارند,آنچنان بزرگوارند که توبه واقعی دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم و بازگشت آنان به آغوش نظام و تبری از جریان فتنه هیچگاه بدون پاسخ مثبت نخواهد ماند.

هرچند این دو کاندیدا در سال 88 صورت کریه دشمن را متبسم کردند اما اکنون میتوانند با پذیرش اشتباه خود و عذرخواهی از مقام معظم رهبری و مردم کشورمان,کاری کنند که همه با هم به تماشای چهره غضب آلود و برافروخته دشمنانمان بنشینیم.

در کل برای همه اهالی سیاست که فتنه ۸۸ رادیدند و تجربه کردند، یک توصیه اساسی باید کرد و آن این که حواسشان باشد، چراکه همچنان فتنه، مردودی می پذیرد.