ایلام بیدار20:28 - 1391/10/25
در نامه ای از سوی معاون نظارت مجلس

مجلس رسماً غیرقانونی بودن سمت مرتضوی را به وزیر رفاه اعلام کرد

معاون نظارت مجلس در نامه‌ای غیرقانونی بودن سمت مرتضوی در مدیریت تأمین اجتماعی را رسماً به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد.

 

به گزارش ایلام فردا به نقل از اداره اخبار مجلس، حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی غیرقانونی بودن ادامه مسئولیت سعید مرتضوی در مدیریت تأمین اجتماعی را به طور رسمی به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار،تعاون، رفاه اجتماعی اعلام کرد.

در این نامه با استناد به حاکمیت تبصره یک ماده 17 قانون نظام جامعه رفاه و تأمین اجتماعی و مغایرت‌های قانونی مصوبه 91.5.15 هیئت وزیران در اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی با رأی هیئت تطبیق و ابلاغ مجلس در تاریخ 91.9.26 و همچنین رأی اخیر دیوان عدالت اداری بر غیرقانونی بودن سمت مرتضوی در تأمین اجتماعی تصریح شده است.

با توجه به استنادات قانونی و فقدان شرایط مندرج در اساسنامه تأمین اجتماعی، ادامه مسئولیت مرتضوی، تخلف آشکار و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی خواهد بود.